نیازمند کارگر ساده و پیک موتوری

تهیه غذای بیرون بر سفیر جهت تکمیل کادر خود به افراد باتجربه وپر انرژی نیازمند است
کارگر ساده آقا جوان ترجیحا شهرستانی با جای اسکان وغذا بدون مصرف دخانیات
پیک موتوری جهت جابجایی غذا از ساعت یازده و نیم تا چهار ونیم بعداز ظهر حقوق 800000هزار تومان ماهانه در صورت حقوق روزی یک هفته مسدود میشه و روزانه پرداخت میشه
منشی خانم جهت صندوقدار ی باسابقه ساعت کار از ساعت 17 الی 23
آدرس چهارراه سرباز بلوار سفیر شمالی نبش خیابان صاحب الامر شرقی بیرون بر سفیر 09179199981

شماره تماس: ۰۹۳۰۷۰۰۴۴۹۴

To apply for this job email your details to parse.job.website@gmail.com


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

نمای کلی شغل
محل کار