تعدادی کارگرساده آقا جهت بسته بندی مونتاژ قطعات خودرو نیازمندیم

شرایط سنی زیر30سال
ساعت کاری از8صبح تا5بعدازظهراز5به بعداضافه کاری حقوق طبق وزارت کاربااضافه کاری1800تا1900
بیمه,عیدی,ثنوات تعلق میگیرد
جای خواب,وعده غذایی
جهت اطلاعات بیشترباشماره های زیرتماس بگیرید
09911253280
09916441084

شماره تماس: ۰۹۹۱۶۴۴۱۰۸۴

نمای کلی شغل
محل کار