وبلاگ

index 12 - سهم اشتغال در بخش کشاورزی در تابستان دارای بیشترین و در فصل زمستان دارای کمترین رقمindex 12 - سهم اشتغال در بخش کشاورزی در تابستان دارای بیشترین و در فصل زمستان دارای کمترین رقم

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در تابستان دارای بیشترین و در فصل زمستان دارای کمترین رقم

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در هر دوسال در فصل تابستان، نسبت اشتغال در فصل بهار ۱۳۹۷ و فصل تابستان ۱۳۹۶ دارای بیشترین در طی سال بوده اند و نرخ بیکاری در پاییز ۱۳۹۷ با ۱۱.۷ و در تابستان۱۳۹۶ با۱۱.۵ دارای کمترین نرخ در بین فصول در سال‌های مذکور بوده‌اند.

بر اساس نتایج بدست آمده در سه نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی بین سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تغییرات محسوسی دیده نمی‌شود.

در اینفوگرافیک حاضر، نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار برای جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در سال۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مقایسه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده تغییرات محسوسی در سه نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی بین دو سال دیده نمی‌شود.

همچنین الگو نسبت اشتغال در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات ( از کمترین به بیشترین) با حدود ۱۷٫۵ % ، ۳۲% و ۵۰% دارای تغییر محسوسی نیست. همچنین تغییرات الگوی این سه شاخص مهم بازار کار در طی فصول مختلف در طی دو سال یکسان است.

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در هر دوسال در فصل تابستان، نسبت اشتغال در فصل بهار ۱۳۹۷ و فصل تابستان ۱۳۹۶ دارای بیشترین در طی سال بوده اند و نرخ بیکاری در پاییز ۱۳۹۷ با ۱۱٫۷ و در تابستان۱۳۹۶ با۱۱٫۵ دارای کمترین نرخ در بین فصول در سال‌های مذکور بوده‌اند.

در طی فصول سال، سهم اشتغال در بخش کشاورزی در تابستان دارای بیشترین و در فصل زمستان دارای کمترین رقم در طی هر دو سال بوده است. در حالی که سهم بخش خدمات در فصل زمستان دارای بیشترین سهم در طی فصول سال و طی هر دو سال بوده است. سهم اشتغال در بخش صنعت در نیمه دوم سال در هر دو سال نسبت به نیمه اول سال (فصول بهار و تابستان) بیشتر بوده است.

منبع:تسنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *